معرفی دوره

 

ضرورت های دوره:

در دنیای امروز برخورداری از مهارت های ارتباطی به ویژه ارتباط کلامی دیگر یک مزیت نیست، بلکه به یک باید تبدیل شده است. به جرأت می توان گفت هیچ حرفه و شغلی نیست که مهارت های ارتباط کلامی در نتایج آن تأثیر مثبت نداشته باشد.

اهدف رفتاری دوره:

مهارت آموز پس از گذراندن این دوره می بایست:

با روش های مختلف افزایش دایره واژگان و عبارات آشنا شده و آن ها را افزایش دهد
انواع کلمات و به ویژه کلمات خواب را بشناسد و راهکارهای بیدار کردن آن را بیاموزد
نکات مربوطه به استفاده از شعر و داستان در صحبت را فراگیرد
توانایی خود در ایجاد جذابیت کلام را افزایش دهد
مکانیزم استفاده از تکیه کلام را شناخته و تکیه کلام های خود را از بین ببرد
دلایل مختلف ترس از صحبت در جمع را بشناسد و روش های کاهش و از بین بردن آن را فرا گیرد
مخاطبان خود را به صورت کامل بررسی کند و بشناسد و از تکنیک های مخاطب شناسی در صحبت استفاده نماید
با روش تنفس صحیح آشنا شده و تمرین های تنفسی موثر در فن بیان را بکار بندد
با استفاده از تمرین های دوره تپق زدن را کاهش دهد.

سر فصل های دوره:

راهکارهای افزایش دایره لغت
کلمات خواب و راه بیدار کردن آن ها
تکنیک های استفاده از شعر و داستان در صحبت
چگونه صحبتمان را کادوپیچ کنیم؟
فاجعه های کلامی
حذف تکیه کلام در صحبت
راهکار های مقابله با ترس از صحبت در جمع
مهارت مخاطب شناسی و بهره گیری از آن در صحبت
تنفس دیافراگمی و تمرین های تنفسی

مخاطبان دوره:

کلیه پرسنل فروش
کلیه پرسنلی که در سازمان خود با مشتری ارتباط دارند
مدیران و سرپرستان
معلمان، مدرسان و اساتید
دانش آموزان و دانش جویان
و کلیه افرادی که ارتباط کلامی را جزو مهارت های کلیدی می دانند و نمی توانند از تأثیر آن در زندگی و کار خود چشم پوشی کنند.

ویژگی های منحصر به فرد دوره:

در هر جلسه کلیه شرکت کنندگان می بایست در مقابل جمع صحبت کنند و صحبت آن ها توسط مدرس و نیز دیگر شرکت کنندگان مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد
هر جلسه دارای تمرین های عملی می باشد که این تمرین ها زیر نظر پشتیبان دوره انجام خواهد شد
مدت دوره و تعداد جلسات:

مدت زمان این دوره ۱۶ ساعت، شامل ۸ ساعت آموزش تئوری و ۸ ساعت آموزش عملی (تمرین صحبت در جمع) می باشد که به صورت زیر برگزار می شود:

۴ جلسه ۴ ساعته طی ۴ روز