تاریخچه

سازمان مدیریت صنعتی در سال ۱۳۴۲ به منظور کمک به بهبود سیستم ها و روش های مدیریتی و ارتقای سطح کارایی موسسات دولتی و خصوصی و نیز کمک به سیاستگزاران در یافتن کمبود ها و تنگناها از طریق اجرای برنامه های مناسب آموزشی ،مشاوره ای و تحقیقاتی تاسیس گردید.

سازمان مدیریت صنعتی استان مرکزی از اسفند ماه ۱۳۸۳ در راستای رسالت خود، در جهت گسترش مفاهیم علمی مدیریت و به منظور کمک به توسعه ظرفیت مدیریت در استان ، تمامی توان خود را حول سه محور آموزش، مشاوره و تحقیق بکار گرفته است.

سازمان مدیریت صنعتی استان مرکزی با پشتوانه تجربیاتی که سازمان مرکزی بعد از انجام بیش از ۲۵۰۰ طرح مشاوره ای ، ده ها پروژه تحقیقاتی ،آموزش بیش از ۱۵۰۰۰۰ نفر مدیر در سطح کشور و به یاری تجارب مختلف در زمینه حل مشکلات مدیریت کشور ، امروز قادر است جوابگوی بسیاری از نیاز های روزافزون مدیریت استان و کشورباشد.