دوره آموزشی فن بیان و سخنرانی

سازمات مدیریت صنعتی استان مرکزی برگزار می نماید : دوره فن بیان سخنرانی به مدت ۱۶ ساعت روزهای پنجشنبه