دوره افزایش مهارتهای ارتباط موثر با مشتری(ویژه ارایشگرهای بانوان)

سرفصل های دوره:
۱-روانشناسی خرید ۲-ماتریس رفتار با مشتری ۳-ماتریس برقراری و حفظ ارتیاط ۴- پروفایل مشتری