دوره تخصصی مهندسی فروش

120 هزار تومان

ظرفیت ثبت نام : موجود


[your-subject]

دوره تخصصی مهندسی فروش با حضور اساتید به نام در این حوزه برگزار می گردد.این دوره شامل 8 ساعت آموزش عملی می باشد.