دوره زنجیره تامین

سازمان مدیریت صنعتی استان مرکزی با مشارکت مرکز آموزش های آزاد دانشگاه صنعتی اراک برگزار می نماید:

دوره تخصصی زنجیره تامین

سرفصل های دوره:

  • مقدمه ای بر مدیریت زنجیره تامین (تاریخچه و دلایل پیدایش مدیریت زنجیره تأمین، تعریف مفاهیم و واژگان، تقسیم بندی تصمیمات در یک زنجیره تأمین، ابعاد زنجیره تامین، تعریف لجستیک)

 

  • طراحی شبکه زنجیره تأمین

 

  • پیش‌بینی تقاضا در زنجیره تأمین

 

  • حمل و نقل در زنجیره تأمین

 

  • الگوهای توزیع در زنجیره­های تأمین

 

  • لجستیک معکوس

 

  • انواع قراردادها در زنجیره­های تأمین

 

  • بررسی یک مورد مطالعه موردی (شرکت والمارت)