دوره فن بیان و سخنرانی با مشارکت مرکز علمی کاربردی هپکو

300 هزار تومان

ظرفیت ثبت نام : موجود

دوره فن بیان و سخنرانی با مشارکت مرکز علمی کاربردی هپکو برگزار می گردد:این دوره به مدت ۱۶ ساعت در ۴ جلسه ۴ ساعته روزهای پنجشنبه برگزار می گردد. در این دوره هر فرد باید در هر جلسه در جمع صحبت کند و تمرین سخنرانی انجام دهد. محل برگزاری این دوره در مرکز آموزشی علمی کاربردی هپکو می باشد