سمینار تخصصی روشهای تامین مالی و جذب سرمایه داخلی و خارجی با نگاهی به نقش بازار سرمایه

ظرفیت ثبت نام : موجود
سخنرانی جناب آقای علی طباطبایی
رزور رایگان بلیط ۰۹۱۸۶۴۳۸۸۱۴
تاریخ برگزاری 97/11/24


[your-subject]

سمینار تخصصی روشهای تامین مالی و جذب سرمایه داخلی و خارجی با نگاهی به نقش بازار سرمایه با سخنرانی جناب آقای علی طباطبایی در تاریخ 24 بهمن ماه در سالن آمفی تئاتر ساختمان کسب و کار برگزار می گردد برای دریافت بلیط رایگان با تلفن09186438814 تماس بگیرید.