کارگاه آمادگی استعداد تحصیلی

ظرفیت ثبت نام : موجود

کارگاه آمادگی استعداد تحصیلی ویژه کنکور دکتری شامل شرح درس بر اساس آخرین تغییرات آزمون دکتری می باشد. که با حضور اساتید متخصص در این حوزه برگزار می گردد