کارگاه آمادگی درس ریاضی عمومی ویژه کنکور دکتری

ظرفیت ثبت نام : موجود

کارگاه آمادگی درس ریاضی عمومی ویژه کنکور دکتری شامل شرح درس بر اساس آخرین تغییرات آزمون دکتری می باشد. که با حضور اساتید متخصص در این حوزه برگزار می گردد