دوره کاربردی تربیت مدیرعامل حرفه ای

سازمان مدیریت صنعتی استان مرکزی و مرکز آموزش علمی کاربردی هپکو برگزار می نماید:
💪دوره کاربردی تربیت مدیرعامل حرفه ای
👈به مدت ٧٢ ساعت روزهای پنجشنبه و جمعه
👈شهریه اقساط
🖌محل برگزاری مرکز آموزش علمی کاربردی هپکو
📞 با تلفن ٠٨۶٣۴١٣۴٠١٧ تماس بگیرید