کارگاه آمادگی استعداد تحصیلی

کارگاه آمادگی استعداد تحصیلی ویژه کنکور دکتری شامل شرح درس بر اساس آخرین تغییرات آزمون دکتری می باشد. که با حضور اساتید متخصص در این حوزه برگزار می گردد